Ophavsret

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om ophavsret (implementering af artikel 15 og 17 i ophavsretsdirektivet på det digitale indre marked)

IT-Politisk Forening har alene kommentarer til den del af lovforslaget, som omhandler implementering af artikel 15 og 17 i direktivet (EU) 2019/790 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (”ophavsretsdirektivet”).

Tak for hjælpen i kampen mod artikel 13 - og lidt om det fremtidige arbejde mod uploadfiltre

Den 26. marts 2019 vedtog Europa-Parlamentet (EP) copyright-direktivet med stemmerne 348-274. Det lykkedes desværre ikke for #SaveYourInternet og #Pledge2019 kampagnerne, at overbevise EP-medlemmerne om, at de skulle vedtage copyright-direktivet uden artikel 13.

IT-Politisk Forening opfordrer de danske EP-medlemmer til at forkaste artikel 13

Denne analyse og opfordring er sendt til de danske EP-medlemmer i starten af denne uge.

Tirsdag den 26. marts skal Europa-Parlamentet stemme om ophavsretsdirektivet efter afslutning af trilog-forhandlingerne. IT-Politisk Forening opfordrer de danske EP-medlemmer til at forkaste artikel 13 ved denne afstemning.

Kommentar til anbefaling 10 og 11 i Vækstteamets rapport

Erhvervsministeriet har den 27. oktober 2018 offentliggjort en rapport fra Vækstteamet for Kreative Erhverv med en række anbefalinger. Indsatsområde 4 om håndhævelse af immaterielle rettigheder har to anbefalinger som, hvis de føres ud i livet, vil have katastrofale konsekvenser for borgernes ret til privatliv og adgang til information på internettet samt retssikkerheden.

Høringssvar vedrørende Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til direktivforslaget om ophavsret i det digitale indre marked efter at Rådet og Europa-Parlamentet (EP) har vedtaget deres respektive positioner, således at trilog-forhandlinger kan påbegyndes.

Hurra, det hjalp at protestere

Forhandlingsmandatet blev forkastet med stemmerne 318-278.

Tak til alle der hjalp med mails, støtte til underskriftsindsamlinger, tweets og andre tilkendegivelser overfor politikerne.

Artikel 13 er ganske vist ikke taget af bordet, men muligheden for at det kan ske er forbedret. Vi har et bedre udgangspunkt for den videre kamp mod upload-filteret.

Henvendelse til danske medlemmer af Europaparlamentet om artikel 13 i ophavsretsdirektivforslaget

IT-Politisk Forening har den 2. juli 2018 sendt denne henvendelse til de danske medlemmer af Europarlamentet. Baggrund: den 5. juli 2018 skal plenarforsamlingen stemme om, hvorvidt den vil bekræfte eller forkaste det forhandlingsmandat som Europaparlamentets Retsudvalg (JURI) vedtog den 20. juli 2018.

Høringssvar vedrørende Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(Høringssvaret er sendt til Kulturministeriet i denne høring. Kulturministeriet har offentliggjort samtlige høringssvar her).

IT-Politisk Forening har bemærkninger til artikel 11 (beskyttelse af pressepublikationer) og artikel 13 (visse anvendelser af beskyttet indhold via onlinetjenester) i Kommissionens direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked.

Sider