Kontakt & Bestyrelsen

Generel henvendelse

Mails kan sendes til bestyrelsen:bestyrelsen [AT] itpol.dk

Brevpost til foreningen

Kontakt bestyrelsen [AT] itpol.dk for adresse til brevpost.

Formand

Jesper Lund
jesper [AT] itpol.dk
PGP: D836 43E6 58E3 5CF8 15A8 FAAC 996D 5FC3 A773 C4EB

Næstformand

Niels Elgaard Larsen
elgaard [AT] itpol.dk
Tel: 36948765, mobil: 26200402
PGP: C588 057B 3397 4205 BB9E 1675 DAC4 BF6D 8F94 3E34

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

  • Stig Christensen
  • Supaya Pasbo
  • Bente Olsen

Suppleanter

  • Kristian Nielsen
  • Flemming Bjerke

Revisor

Finn Elholm

Revisorsuppleant

Peter Ussing

Bankkonto

(Jyske Bank) Kontonnummer : 6610-2488866

CVR nummer

36369795

 Logo

Foreningens logo kan downloades fra itpol.dk/logo