Om IT-Politisk Forening

IT-Politisk Forening blev stiftet den 30. december 2002. Foreningen er dannet på baggrund af et ønske om at styrke borgernes rettigheder og frihed i informationssamfundet. Foreningen ønsker at modarbejde den stigende overvågning i både den private og den offentlige sektor, samt den øgede kontrol af borgerne, som centrale databaser med persondata giver mulighed for.

Informationsteknologi kan bruges til at give borgerne mere frihed, eller til at underkaste dem mere overvågning og mere social kontrol. Det afhænger blandt andet af de teknologiske designvalg, som træffes af lovgivere, regeringen og private virksomheder. Den hastigt voksende anti-terror lovgivning, den omfattende kommercielle profilering af internettes brugere, og det nye "big data" mantra hos både virksomheder og offentlige institutioner er eksempler på tendenser, som skubber balancen i retning af mere overvågning, mere dataindsamling om den enkelte borger og mere social kontrol. På samme tid bliver staten mindre transparent og mere hemmelighedsfuld med den nye offentlighedslov fra 2013.

Foreningen deltager aktivt i den offentlige debat og er sparringspartner for beslutningstagere i den politiske verden. Det er vores ambition, at kernekompetencen for IT-Politisk Forening skal være samspillet mellem teknik, jura og politik med et klart fokus på grundlæggende rettigheder i det digitale domæne.

IT-Politisk Forening er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser, og vi samarbejder med en række organisationer i ind- og udland om fælles politiske mål. Dette samarbejde foregår især gennem paraplyorganisationen European Digital Rights (EDRi).

En betydelig del af lovgivningen inden for vores interessefelt kommer fra EU, og derfor opprioriteres det europæiske arbejde i disse år. IT-Politisk Forening har deltaget aktivt i EDRi's arbejde med at få indflydelse på lovgivningen om netneutralitet i EU.

Aktuelle arbejdsområder for IT-Politisk Forening er

 • Overvågning generelt (både statslig og kommerciel)
 • Tele- og internetlogning
 • Passenger name records (PNR)
 • ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse) og andre intelligence-led policing initiativer
 • Privatliv og persondatabeskyttelse
 • Forskning med sundhedsdata (privatlivsaspekter)
 • Kryptering og IT-sikkerhed ("cybersikkerhed")
 • Netneutralitet
 • Internetcensur (herunder blokering af websites)
 • Ophavsret (især på digitale platforme)
 • Smart cities (aspekter om overvågning af borgerne)
 • EUs handelsaftaler, idet omfang aftalerne berører digitale rettigheder

Vi har tidligere arbejdet med følgende områder

 • Åbne dokumentstandarder (folketingsbeslutning B-103)
 • Softwarepatenter
 • Offentlig digitalisering (især NemID og tvangsdigitalisering)

Læs mere

Emner: