Forening

Bliv medlem

Som medlem af IT-Politisk Forening får du mulighed for at:

  • Få indflydelse på særligt dansk (men også europæisk, bl.a. via EDRi) IT-politik.
  • Debattere med mange kyndige medlemmer på vores postlister.
  • Blive aktivist.
  • Støtte arbejdet med at fremme digitale menneskerettigheder ikke mindst ytringsfrihed og beskyttelse af privatlivet.

Medlemsskab og kontingent

Et medlemskab af IT-politisk Forening kræver en e-mailadresse og 100 kr om året i medlemskontingent.

Vedtægter

§1. Navn

Foreningens navn er IT-politisk Forening med forkortelsen IT-pol. Foreningen er stiftet 30. december 2002. Foreningen har hjemsted i Danmark.

§2. Formål

Foreningens formål er at sikre og styrke fri adgang til og bearbejdning af information.

§3. Medlemsskab og optagelse

Alle personer kan blive medlemmer af foreningen, når de vedkender sig foreningens vedtægter.

Stk. 2. Kontingent betales forud og refunderes ikke ved udmeldelse.

Om IT-Politisk Forening

IT-Politisk Forening blev stiftet den 30. december 2002. Foreningen er dannet på baggrund af et ønske om at styrke borgernes rettigheder og frihed i informationssamfundet. Foreningen ønsker at modarbejde den stigende overvågning i både den private og den offentlige sektor, samt den øgede kontrol af borgerne, som centrale databaser med persondata giver mulighed for.