Offentlig IT

Høringssvar vedr. ændring af CPR-loven (indsættelse af markering i CPR med advarsel mod kreditgivning)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59648

IT-Politisk Forening har forståelse for, at Social- og Indenrigsministeriet ønsker at hjælpe de mange borgere, som hvert år udsættes for problemer som følge af identitetstyveri og andre situationer med identitetsmisbrug, hvor der eksempelvis uberettiget optages lån i deres navn.

Høringsvar vedr. Beretning nr. 3 (nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe for datasikkerhed)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37892

IT-Politisk Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar om denne beretning fra Retsudvalget og Kulturudvalget. Vi er meget enige i, at der er behov for en bedre beskyttelse af borgernes persondata og deres ret til privatliv. Det gælder såvel i forhold til private virksomheder som offentlige institutioner.

Sundhedsdatabaser. 1. indlæg til Altinget, 2. oktober 2013

Offentliggjort på Altinget den 2. oktober 2013 under titlen: Patientsikkerhed bliver ikke taget alvorligt (paywall).

Af Niels Elgaard Larsen
Formand for IT-Politisk Forening

Privatliv er noget, man skal tage alvorligt. Privatliv er ikke bare store ord, som man kan bruge ved højtidelige lejligheder. Privatliv har en værdi i sig selv.

Hvis man ikke er villig til at ofre noget for borgeres privatliv, så er det fordi, man ikke mener, at vores privatliv har nogen som helst værdi.

Høringssvar fra IT-Politisk Forening om udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Offentlig Digital Post

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16770

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Offentlig Digital Post.

Høringssvar fra IT-Politisk Forening om udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post mv.

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16769

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post.

Betingelser for fritagelse

Vi vil anbefale at § 3 stk. 1 nr. 3) ændres til:

”Manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem, som opfylder de tekniske krav for at benytte Offentlig Digital Post."

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for borgere (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere i bølge 2)

Lovforslaget er struktureret på samme måde som L 159, der blev vedtaget i folketingsåret 2011/12. Når borgerne skal indgive en ansøgning eller anmeldelse til en offentlig myndighed (inden for de af lovforslaget omfattede områder), skal borgeren bruge den digitale selvbetjenings­løsning som den offentlige myndighed, f.eks. kommunen, stiller til rådighed. Den offentlige myndighed er som udgangspunkt forpligtet til at afvise ansøgninger som ikke indgives digitalt.

Kommentar til Finansministeren svar på L 159 spm 1 og L 160 spm 2 (henvendelse fra IT-Pol til Kommunaludvalget)

Finansministeren har den 14. maj 2012 svaret på L 159 spm. 1 og L 160 spm. 2, hvor Kommunaludvalget beder ministeren kommentere henvendelserne fra IT-Politisk Forening om L 159 (obligatorisk digital selvbetjening) og L 160 (Offentlig Digital Post).

Vi vil gerne knytte et par korte kommentarer til Finansministerens svar.

New Danish law will make digital communication with the public sector mandatory

In 2010, Denmark introduced NemID, which is a joint internet banking login and digital signature system. When NemID is used, either for online banking or for digital signature purposes, the user must enter a secret password on a Java applet (webpage), followed by a six-digit one-time-password (OTP) code from a printed card (the card with about 140 codes is distributed by postal mail). NemID is used by all Danish banks, and this ensured that a large fraction of the Danish population adopted NemID in 2010.

Sider