Censur

Henvendelse til danske medlemmer af Europaparlamentet om artikel 13 i ophavsretsdirektivforslaget

IT-Politisk Forening har den 2. juli 2018 sendt denne henvendelse til de danske medlemmer af Europarlamentet. Baggrund: den 5. juli 2018 skal plenarforsamlingen stemme om, hvorvidt den vil bekræfte eller forkaste det forhandlingsmandat som Europaparlamentets Retsudvalg (JURI) vedtog den 20. juli 2018.

Hjææælp! Stop censurmaskineriet NU

På torsdag d. 5/7-2018 stemmer hele Europa-Parlamentet om et forhandlingsoplæg til et nyt ophavsretsdirektiv. Forslagets artikel 13 kræver, at alle der formidler store mænger upload til nettet, f.eks. udbydere af webhoteller, skal samarbejde med ophavsretshaverne om at overvåge og filtrere alle uploads. Formidlerne af information gøres altså ansvarlige for brugernes uploads.

Høringssvar vedr. ændring af straffeloven (kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger i forbindelse med religiøs oplæring)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59676

Lovforslaget gør det strafbart udtrykkeligt at billige visse overtrædelser af straffeloven, herunder abstrakte overtrædelser som ikke er begået i nyere tid eller slet ikke vil blive begået fordi det er fiktion, hvis denne udtrykkelige billigelse sker i forbindelse med religiøs oplæring.

Ny dansk internetblokering videregiver det du søgte til advokatfirma

Filmbranchen har netop fået nedlagt forbud mod 4 internetdomæner[1] og indsat stop-sider. Hvad der ligner et pædagoisk forsøg på at fortælle dig at siden er ulovlig og henvise til lovlige alternativer er en snedig måde at registrere din IP-adresse og hvilken hjemmeside du ville besøge. Hvis du klikker på linket til Sharewithcare.dk som skulle være en liste af lovlige tjenester, fortæller din browser nemlig siden hvordan du er kommet til den - i det her tilfælde via en blokeret hjemmeside.

Henvendelse til ordførerne på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven

IT-Politisk Forening har i dag sendt nedenstående henvendelse til alle ordførere på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven. Den IT-politiske vinkel på dette lovforslag er den internetcensur som retsplejeloven giver mulighed for ved at køre almindelige forbudssager mod internetudbyderne (for eksempel The Pirate Bay og Grooveshark sagerne).

Lovforslaget kan læses her
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L47/index.htm

ACTA er DØD

I over fire år har forkæmpere for frihed på internettet over hele Europa kæmpet mod ACTA. Indtil omkring sidste nytår følte så det det ikke lovende ud, men så kom der gang i aktionenerne, debatten og medierne. EDRi (som IT-Pol er medlem af) har ført en meget sober og effektiv kampagne mod ACTA.

Af de danske parlamentarikere stemte kun Bendt Bendtsen (C) for ACTA.

Imod stemte Morten Messersmith (DF), Morten Løkkegård (V), Jens Rohde (V), Anne Jensen (V), Emilie Turunen (SF), Margrethe Auken (SF), Søren Søndergaard (Folkebevægelsen)

Høringssvar om Retsplejerådets betænkning om midlertidige afgørelser om forbud og påbud

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til Retsplejerådets betænkning nr. 1530/2012 om reform af den civile retspleje VII (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud).

Vores bemærkninger vedrører alene forbud rettet mod internetudbydere eller andre tjenesteudbydere på internettet om blokering af websider eller andet indhold på internettet. Vi tager udgangspunkt i kendelserne om blokering af Allofmp3 (Københavns Byret 25. oktober 2006), The Pirate Bay (Højesteret 27. maj 2010) og Grooveshark (Retten på Frederiksberg, 20. februar 2012).

Sider