Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af arkivloven (bevaring af DAMD-databasen i Rigsarkivet med særligt begrænset adgang)

Notat om JM sessionslogning 2015

Notat udleveret på møde med Justitsministeriet den 3. februar 2015

IT-Politisk Forening om revision af logningsreglerne

IT-Politisk Forening værdsætter, at vi denne gang inddrages tidligt i drøftelserne om revision af logningsreglerne. Vi har i foreningen studeret de spørgsmål, som Justitsministeriet ønsker at der tages udgangspunkt i.

Debatmøde om sundhedsdata

Læge Trine Jeppesen kommer og diskuterer sundhedsdatabaser (Især
naturlig DAMD og efterfølgeren til DAMD), samtykke, aktindsigt i egen
journal, patientrettigheder.

Det er et meget aktuelt emne og Trine har været meget aktiv på området.
Så det skal nok blive spændende.

Danish government wants more data retention and plans to re-introduce session logging

The Danish response on 2 June 2014 to the CJEU ruling on the Data Retention Directive (of 8 April 2014) was fairly limited. The Ministry of Justice produced a legal analysis saying that the Danish data retention law was not necessarily in conflict with the Charter of Fundamental Rights and the CJEU judgment.

Vil regeringen virkelig foreslå sessionslogningen genindført?

Berlingske bringer torsdag 8/1 en artikel om at Rigspolitiet, og dermed formentlig Justitsministeriet, vil foreslå sessionslogningen genindført. Den 2. juni 2014 kom Justitsministeren med sin redegørelse om regeringens svar på EU-dommen om logningsdirektivet, og i den forbindelse meddelte Justitsministeren at sessionslogningen ville blive ophævet.

Henvendelse til Sundhedsudvalget om tavshedspligt og databeskyttelse hos praktiserende læger (DAMD-databasen)

Tavshedspligten mellem læger og deres patienter er en fundamental del af sundhedssystemet. Borgernes ret til privatliv er særligt vigtig når vi taler om sundhedsdata, som er blandt de allermest følsomme persondata.

Når sundhedssystemet digitaliseres, og de gamle papirjournaler erstattes af elektroniske databaser, kan tavshedspligten let komme under pres. Borgernes sundhedsdata kan kopieres til centrale databaser uden at hverken læge eller borger opdager det.

PKU

Vil du gerne have din eller dit barns blodprøve destrueret.

Vejledning

  1. Udfyld siden
  2. udskriv den. Tryk Control-P, eller vælg Udskriv i menuen i din browser
  3. underskriv og indsend formulare

Privatliv

Det er helt statiske sider. Der sendes ikke CPR-numre eller andre oplysninger til IT-Politisk Foreninge eller andre.

Høringsvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne mv.)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42124

Dette høringssvar vedrører alene brugen af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) samt passageroplysninger fra flyselskabernes bookingsystemer (i høringssvaret benævnt PNR, Passenger Name Records) i den foreslåede grænsekontrol, jf. § 1, stk. 1, nr. 1).

Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42132

Dette høringssvar vedrører alene muligheden for at basere afgørelser om inddragelse af pas for danske statsborgere, eller bortfald af opholdstilladelse for udenlandske statsborgere, på ytringer fremsat på sociale medier. IT-Politisk Forening har ingen bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

EU telekom pakken: Det italienske formandskab forslår lovgivning om netneutralitet uden nogen netneutralitet

Torsdag 27. november behandler Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) telekom pakken 2013/0309 (COD), som blandt andet indeholder bestemmelser om netneutralitet.

Blokering i Tyrkiet

Jeg var i Istanbul i weekenden.
De blokerer stadig flittigt.

Lovforslag 2014-15 med IT-politisk indhold

Regeringens lovkatalog for 2014-15 kan ses her
http://www.stm.dk/multimedia/lovgivning_folketings_ret_2013_14_web.pdf

Nedenfor har vi angivet de lovforslag, som ud fra den korte beskrivelse i lovkataloget falder inden for IT-Politisk Forenings arbejdsområder, og hvor vi formentlig vil skrive et høringssvar til lovudkastet. Tekst i kursiv er taget fra lovkataloget, og efterfølgende tekst er vores kommentarer.

Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/38956

Dette høringssvar vedrører alene § 1, nr. 7 og § 2, nr. 2 om videregivelse af eksterne registerdata til Arbejdstilsynet og adgang til samkøring. IT-Politisk Forening har ingen bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

Brodne Kar

Eksempler på hvorfor man ikke skal have tillid til at "systemet" ikke lækker personlige oplysninger fra registrering og overvågning

Fremhævningerne er IT-POL's.

Høringsvar vedr. Beretning nr. 3 (nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe for datasikkerhed)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37892

IT-Politisk Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar om denne beretning fra Retsudvalget og Kulturudvalget. Vi er meget enige i, at der er behov for en bedre beskyttelse af borgernes persondata og deres ret til privatliv. Det gælder såvel i forhold til private virksomheder som offentlige institutioner.

Høringssvar om bekendtgørelse vedrørende almen praksis (diagnosekodning, datafangst og indberetning af data)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37898

Dette høringssvar beskæftiger sig alene med udkast til bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken. IT-Politisk Forening har ikke bemærkninger til de øvrige bekendtgørelser i høringen.

Høringssvar om vilkårene for beskyttelse af investeringer og ISDS i TTIP (EU-høring)

Link til høringen og høringsdokumenter
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179

PIM: 751360048472219414 (identifikation af høringsvar hos EU)

Videresendelse af mails fra E-boks

Dorte Toft fra Berlingske Tidende havde i 2012 et indlæg hvor hun undrede sig over at man ikke kunne få videresendt blot overskriften på mails sendt til eboks. Eboks' Marketing & Communications Director kom efter en gang halleluja for eboks med følgende åndfulde svar: "..... Dit input om at sætte afsenders navn op i overskriften er noteret, og muligvis også inden for rækkevidde. "

NemID høringssvar

IT-Politisk Forenings høringssvar

om næste generation af den nationale identifikations- og digital signaturinfrastruktur (NemID)

Henvendelse til arrangørerne af Folkemødet om registrering af borgere på WiFi hotspots

[ sendt som email til folkemoedet[at]brk.dk onsdag 11/6 2014, kl. 17:44 ]

Til arrangørerne af Folkemødet,

Jeg er næstformand i IT-Politisk Forening, som har arbejdet med logning af tele- og internettrafik siden 2007. Vi har bl.a. skrevet høringssvar til lovforslag på dette område.

Sider

Subscribe to IT-Politisk Forening RSS